Privacy en cookye:

(A) INFORMATIE OVER HET PRIVACYBELEID VAN DE SITE

1. Dit gedeelte bevat informatie over de beheermethoden van het bedrijf

MARCOLI MARIA ANGIOLA met betrekking tot de verwerking van gegevens van gebruikers van de website

https://www.cascinadeiperi.it (hierna te noemen de "website!")

   www.cascinadeiperi.it

 

2. Deze informatie is ook geldig voor de doeleinden van art. 13 van Wetsdecreet nr. 196/2003, Wetboek

inzake de bescherming van persoonsgegevens, en voor de doeleinden van artikel 13 van EU-verordening nr.

2016/679 (hierna "GDPR"), betreffende de bescherming, verwerking en verspreiding van de

persoonlijke gegevens van personen die interactie hebben met de website.

De informatie wordt alleen verstrekt voor de website

www.cascinadeiperi.it

en niet ook voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via daarin opgenomen links.


 

3. Het doel van dit document is aanwijzingen te geven over de wijze, het tijdstip en de aard van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan de gebruiker moeten verstrekken.

van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan gebruikers moeten verstrekken wanneer zij

verbinding maken met de pagina's van de website

www.cascinadeiperi.it

ongeacht de doeleinden

van de verbinding zelf, in overeenstemming met de Italiaanse en Europese wetgeving.


 

4. Deze informatie kan worden gewijzigd als gevolg van de invoering van nieuwe regelgeving op dit gebied, we daarom

de gebruiker daarom verzocht deze pagina regelmatig te controleren.

5. Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, overeenkomstig Art. 8, c.1 EU-Verordening 2016/679, moet hij/zij

zijn/haar toestemming legitimeren door de toestemming van zijn/haar ouders of voogd.


 

B) GEGEVENSVERWERKING

Gegevensbeheerder:

B1. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere

instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de

verwerking van persoonsgegevens. Het gaat ook om beveiligingsprofielen.


 

B2. Met betrekking tot de website

www.cascinadeiperi.it

de verantwoordelijke voor de verwerking is

het bedrijf MARCOLI MARIA ANGIOLA


 


 


 


 

C) VERANTWOORDELIJKE VOOR GEVOELIGE GEGEVENS:

C1). De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst

of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is

Mevrouw Marcoli Maria Angiola


 

C2) Op grond van artikel 28 van EU-verordening nr. 2016/679 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de

gegevens van de website

www.cascinadeiperi.it

is mevrouw MARCOLI MARIA ANGIOLA

D) Plaats van gegevensverwerking

D1) De verwerking van gegevens die vallen onder de GDPR vindt plaats op het hoofdkantoor van het bedrijf

gevestigd in

Via Montefrancio n. 71 cap 19033 Castelnuovo Magra (SP) Italië

 

en wordt afgehandeld door technisch personeel van het bureau dat verantwoordelijk is voor de verwerking. In

incidentele onderhoudswerkzaamheden aan de website kan de gegevensverwerking

uitgevoerd door mogelijke externe aangestelden zoals die van de hosting service. De webhosting

die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, verwerkt de gegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking, bevindt zich

in de Europese Economische Ruimte en handelt in overeenstemming met de Europese normen.

 

E) COOKIES

E1) De website

www.cascinadeiperi.it

maakt gebruik van cookies om het surfen voor de gebruiker

gebruikerservaring te vergemakkelijken en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekststrings die worden gebruikt om

bepaalde informatie op te slaan die betrekking kan hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of het

internettoegangsapparaat (computer, tablet of smartphone) en worden gebruikt om

worden voornamelijk gebruikt om de werking van de site aan te passen aan de verwachtingen van de gebruiker, door

een meer gepersonaliseerde surfervaring te bieden en de eerder gemaakte keuzes op te slaan.

eerder gemaakt.

E2) Een cookie bestaat uit een kleine set gegevens die door een webserver naar de browser van de gebruiker wordt overgebracht en kan alleen worden gelezen door de server die de overdracht heeft uitgevoerd.

server en kan alleen worden gelezen door de server die de overdracht heeft uitgevoerd. Het is geen

uitvoerbare code en brengt geen virussen over.

E3) Cookies slaan geen persoonlijke informatie op en identificeerbare gegevens worden niet

worden niet opgeslagen. Als u wilt, kunt u het opslaan van sommige of alle

cookies voorkomen. In dat geval kunnen uw gebruik van de site en de aangeboden diensten echter

worden belemmerd. Om verder te gaan zonder uw cookie-opties te wijzigen, kunt u gewoon

verder surfen. Cookies bevinden zich in het cachegeheugen van het programma dat

surfen op het internet (browser) en kunnen op elk moment worden verwijderd

door de informatie in de helpsectie van elke browser te volgen.

Hieronder staan de soorten cookies waarvan de site gebruikmaakt:

F) Technische cookies.

F1)

Technische cookies maken een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.

F2)

Cookies die in uw browser worden geplaatst en worden beheerd door diensten van derden die op de website worden gehost, zijn

alleen technisch als ze worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden door de eigenaar van de website, die mogelijk

samengevoegde informatie verzamelen over het aantal gebruikers en hoe ze de site

de site bezoeken (cookies van het statistische type). Onder deze voorwaarden is het volgende van toepassing op statistische cookies

op statistische cookies zijn dezelfde regels inzake informatie en toestemming van toepassing als op technische cookies.

F3)

Vanuit het oogpunt van duur kan onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke sessiecookies die

automatisch worden verwijderd aan het einde van de browsingsessie en dienen om

unieke identificatie van de gebruiker tijdens het browsen, en permanente cookies die

actief blijven op de pc totdat ze verlopen of door de gebruiker worden verwijderd.

F4)

Op dezelfde manier worden sessiecookies opgeslagen om toegang te verlenen en

in het gereserveerde gebied van het portaal te blijven als een geauthenticeerde gebruiker.

F5)

Technische cookies worden niet permanent opgeslagen, maar alleen voor de

duur van de navigatie totdat de browser wordt afgesloten en verdwijnen wanneer de browser wordt afgesloten.

dezelfde. Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-id's

die bestaan uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd en die nodig zijn voor een veilige en efficiënte verkenning

en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken.


 

G) Cookies van derden

G1)

Met betrekking tot herkomst wordt er onderscheid gemaakt tussen cookies die rechtstreeks naar de browser worden gestuurd vanaf de site

die u bezoekt en cookies van derden die naar uw computer worden gestuurd vanaf andere sites en niet vanaf de site die u bezoekt.

die u bezoekt.

G2)

Persistente cookies zijn vaak cookies van derden.

G3)

De meeste cookies van derden zijn tracking cookies die worden gebruikt om

online gedrag te identificeren, interesses te begrijpen en zo persoonlijke

reclame voor gebruikers.

G4)

Tijdens het browsen op de website van CASCINA DEI PERI kunnen cookies worden geïnstalleerd

analytische en profileringscookies van derden. Deze worden verzonden van domeinen van derden buiten

naar de website

www.cascinadeiperi.it

G5)

Het gebruik van deze cookies valt daarom onder de regels die door de derde partijen zijn vastgelegd,

worden gebruikers uitgenodigd om de privacyverklaringen en de aanwijzingen om

cookies te beheren of uit te schakelen die op de betreffende webpagina's zijn gepubliceerd.

G6) Artikel 22 van EU-verordening 2016/679 en artikel 122 van de Code inzake

kwestie van gegevensbescherming.


 

H) Analytische cookies

H1)

Analytische cookies van derden worden gebruikt om informatie over het surfgedrag

navigatiegedrag van gebruikers. Ze worden anoniem verzameld om de prestaties te controleren en de bruikbaarheid van de website te verbeteren.

H2)

Voor het gebruik van deze soorten cookies moet de gebruiker expliciet toestemming geven.
 

I) Profileringscookies

I1)

Profileringscookies zijn bedoeld om culturele en sociale profielen van de gebruiker aan te maken en zijn

om reclameboodschappen te kunnen sturen in overeenstemming met de voorkeuren die de

uitgesproken tijdens het surfen op het web.

I2)

Voor het gebruik van dit soort cookies moet de gebruiker expliciet toestemming geven.


 

L) - VERWERKTE GEGEVENS


 

L1 - Methodes voor gegevensverwerking

De website

www.cascinadeiperi.it

maakt gebruik van logbestanden waarin informatie wordt opgeslagen

informatie die automatisch wordt verzameld tijdens bezoeken van gebruikers. De

verzamelde informatie is als volgt

internetprotocol (IP)-adres

browsertype en parameters van het apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site;

naam van de internetprovider (ISP);

datum en tijd van het bezoek

de webpagina die de bezoeker heeft bezocht (doorverwijzing) en verlaten;

mogelijk het aantal klikken.

L2) De bovenstaande informatie wordt automatisch verwerkt en verzameld in een

uitsluitend geaggregeerd om de goede werking van de site te controleren en om

van veiligheid. Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de legitieme belangen van de eigenaar.

L3)

Voor beveiligingsdoeleinden (spamfilters, firewalls, virusdetectie) worden de gegevens opgeslagen.

automatisch geregistreerde gegevens kunnen mogelijk ook persoonlijke gegevens bevatten zoals het

Ip-adres, die in overeenstemming met de geldende wetgeving kunnen worden gebruikt om

pogingen te blokkeren om de site zelf of andere gebruikers schade toe te brengen, of

andere schadelijke of criminele activiteiten. Dergelijke gegevens worden nooit gebruikt voor

gebruikersidentificatie of profilering, maar alleen om de site en zijn gebruikers te beschermen.

gebruikers worden dergelijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de legitieme belangen van de eigenaar.


 

L4)

De website

www.cascinadeiperi.it

 

biedt de mogelijkheid om beoordelingen door

kopers. In dit geval detecteert en registreert de site automatisch enkele identificerende gegevens

van de gebruiker, waaronder het e-mailadres. Deze gegevens worden geacht vrijwillig te zijn verstrekt

door de gebruiker bij het aanvragen van de dienst. Door de beoordeling

aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacybeleid en stemt er in het bijzonder mee in dat de

ingevoerde inhoud ook vrij mag worden doorgegeven aan derden. De ontvangen gegevens zullen worden gebruikt

uitsluitend voor het verlenen van de gevraagde dienst en alleen gedurende de tijd die nodig is voor het

verlenen van de dienst.

L5) De informatie die gebruikers van de site besluiten openbaar te maken via de diensten en

en tools die hun ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker bewust en vrijwillig verstrekt.

vrijwillig, waardoor deze site vrijgesteld is van elke aansprakelijkheid voor eventuele

schendingen van de wet. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of hij of zij toestemming heeft om de

persoonlijke gegevens van derden of inhoud die beschermd is door nationale en internationale regelgeving.


 

M) Doeleinden van gegevensverwerking

M1)

De gegevens verzameld door de website

www.cascinadeiperi.it

tijdens de werking ervan worden

gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden, om offertes te genereren of om te reageren op verzoeken om

informatie.

M2)

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het

bereiken van het hierboven genoemde doel en in geen geval langer dan 5 jaar.

M3) Gegevens die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden (blokkeren van pogingen om de site te beschadigen) worden

bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het eerder

hierboven aangegeven.


 

N) Gegevens verstrekt door de gebruiker

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de adressen die op deze

site wordt het adres van de afzender verkregen, dat nodig is om

verzoeken te beantwoorden, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen.


 

O) Ondersteuning bij het configureren van uw browser


 

O1)

De gebruiker kan cookies ook beheren via de instellingen van zijn browser. Echter,

het verwijderen van cookies uit uw browser kan de voorkeuren verwijderen die u hebt ingesteld voor de

site.

O2)

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook terecht op de specifieke helppagina

van de browser die u gebruikt:

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari:

http://www.apple.com/legal/privacy/it/

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Opera:

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


 

P) Plugin voor sociale netwerken

P1)

Deze site bevat ook plugins en/of knoppen voor sociale netwerken, zodat

delen van inhoud op de favoriete sociale netwerken van gebruikers mogelijk te maken. Deze plugins

zijn zo geprogrammeerd dat er geen cookies worden geplaatst bij het openen van de pagina, om

de privacy van gebruikers te waarborgen. Cookies worden alleen ingesteld als de gebruiker

netwerken, alleen wanneer de gebruiker daadwerkelijk en vrijwillig gebruikmaakt van de plug-in. Houd er rekening mee dat

als de gebruiker surft terwijl hij is ingelogd op het sociale netwerk, hij al heeft ingestemd met het gebruik van de

cookies die via deze site worden verzonden wanneer hij zich registreert bij het sociale netwerk.

P2)

De verzameling en het gebruik van informatie verkregen door middel van de plugin vallen onder het

respectieve privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar verwezen wordt:


 

Facebook:

https://www.facebook.com/help/cookies


 

Twitter:

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+

http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest:

https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis:

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin:

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


 

Q) GEBRUIKERSRECHTEN

Artikel 13, c. 2 van EU-Verordening 2016/679 somt de rechten van de gebruiker op.

Q1)

De website

www.cascinadeiperi.it

wil de gebruiker daarom informeren over het bestaan

van het recht van de betrokkene om de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot persoonsgegevens te vragen (art. 15

EU-Verordening), de bijwerking ervan (art. 7, lid 3, letter a) Wetsdecreet 196/2003), hun

rectificatie (art. 16 EU-Verordening), integratie (art. 7, lid 3, onder a) Wetsdecreet 196/2003)

of beperking van de hem/haar betreffende verwerking (art. 18 EU Verordening) of om zich te verzetten

om legitieme redenen, tegen de verwerking ervan (art. 21 EU-verordening), evenals het recht op de

overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 EU-Verordening);

 

het recht te verzoeken om verwijdering (art. 17 EU-verordening), omzetting in

anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens

gegevens waarvan de opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt (art. 7).

doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt (art. 7, lid 3, letter b) Wetsdecreet 196/2003);

 

Het recht om bevestiging te krijgen dat de handelingen van bijwerking, rectificatie

integratie van gegevens, annulering, blokkering van gegevens, transformatie ter kennis zijn gebracht

kennis zijn gebracht, ook wat betreft de inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn

medegedeeld of verspreid, behalve in gevallen waarin zulks onmogelijk blijkt

of het gebruik meebrengt van middelen die kennelijk onevenredig zijn in verhouding tot het beschermde recht

beschermd (Art. 7, lid 3, letter c) Wetsdecreet 196/2003);


 

Q2)

Q2)

Verzoeken kunnen worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking, zonder formaliteiten of, als alternatief, met behulp van

alternatief, door gebruik te maken van het formulier van de Garante per la Protezione dei Dati Personali

of door een e-mail te sturen naar het adres

info@cascinadeiperi.it

Q3) De website

www.cascinadeiperi.it

is ook uitgerust met een automatisch systeem voor het

verwijderen van registratiegegevens door dezelfde gebruiker die deze permanent wil verwijderen via

permanent via een speciale opdracht in het configuratiescherm.

bedieningspaneel

Q4)

Als de verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a) - uitdrukkelijke toestemming

gebruik - of artikel 9, lid 2, onder a) - uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van genetische, biometrische, gegevens

genetische, biometrische, gezondheidsgerelateerde, religieuze of filosofische overtuigingen of

vakbondslidmaatschap, waaruit de raciale of etnische afkomst of de politieke opvattingen blijken - de gebruiker heeft het recht zijn toestemming in te trekken.

de gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de

rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken.

Q5) Evenzo heeft de gebruiker in geval van een inbreuk op de wet het recht om een klacht in te dienen

bij de Garante per la Protezione dei Dati Personali, als de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de

verwerking in de Italiaanse staat.

Q6)

Voor een meer gedetailleerd onderzoek van uw rechten, zie Art. 15 e.v. van de EU-Verordening 2016/679 en Art. 7 van Wetsdecreet 196/2003.

van EU-Verordening 2016/679 en Art. 7 van Wetsdecreet 196/2003.

 

R) DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EU

R1).

Deze website kan sommige van de verzamelde gegevens delen met diensten die gevestigd zijn buiten

de Europese Unie. In het bijzonder met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn)

via sociale plug-ins en de Google Analytics-dienst. De overdracht is toegestaan en

strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1 van EU-verordening 2016/679, waarvoor geen

verdere toestemming vereist is. De bovengenoemde bedrijven garanderen dat zij zich houden aan het

Privacy Shield.

R2)

Er worden nooit gegevens doorgegeven aan derde landen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 45 e.v. van de EU-verordening.

van artikel 45 en volgende van de EU-verordening.

 

S). GEGEVENSBEVEILIGING

S1).

Deze site verwerkt gebruikersgegevens op een wettige en correcte manier, waarbij passende

veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of

ongeoorloofde vernietiging van gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd door middel van

geautomatiseerde en/of telematische hulpmiddelen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden

aan de aangegeven doeleinden.

Naast de verantwoordelijke voor de verwerking kunnen in sommige gevallen categorieën gegevensverwerkers toegang hebben tot de gegevens

die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratieve, commerciële, marketing

advocaten, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners

derden, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).

 

T) WIJZIGINGEN VAN DIT DOCUMENT

T1)

Dit document vormt het privacybeleid van deze site.

T2)

Het kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates. In het geval van belangrijke wijzigingen en

relevante updates, zullen deze aan de gebruikers worden meegedeeld.